Çmimet do të dorëzohen gjatë koncertit të fituesve.

Vleresimet me mbi 15 pike nga mesatarja nuk do të merren parasysh.

Juria eshte krejtesishte e pavarur dhe ata nuk mund të votojnë për studentët e tyre. Votat e Jurise do të jenë rreptësisht konfidenciale dhe nuk do të ndahen dhe as do të publikohen.

Me dergimin e aplikimit, pjesëmarrësi pranon rregulloren e përgjithshme, kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë së konkursit.

Raundi i parë konsiston në kategori individuale, bazuar në moshën dhe disiplinën e tyre.

Çmimi i parë absolut për kategori përbëhet: 99-100 pikë.

Çmimi i parë: 98-97-96-95 pikë

Çmimi i dytë: 94-93-92-91-90 pikë

Cmimi i tretë: 89-88-87-86-85 pikë

84 – 70: Diploma

Nën 69 pike: Çertifikatë pjesëmarrje

Vetëm pjesëmarrësit që marrin 99 ose 100 pikë do të garojnë për Çmimin e Madh.

Në përfundim të proçesit të aplikimit duhet bërë pagesa prej 1.000 Lekë

Menu