Rregullorja

Një video e pa edituar duhet të dorëzohet në www.pjetergaci.al me link (YouTube ose të ngjashme)
Videoja duhet të tregojë qartë trupin dhe duart e instrumensitëve, tingulli duhet të jetë i qartë dhe pa zhurma në sfond.

Të gjithë pjesëmarrësit do të njoftohen për vendimin e jurisë me e-mail.

Çmimet do të dorëzohen gjatë koncertit të fituesve ose do të dërgohen direkt tek fituesit me postë.

Juria Ndërkombëtare: çdo aplikim i vetëm do të vlerësohet nga juria përmes materialeve video të paraqitura nga secili pjesëmarrës.

Një panel profesionishtes ndërkombëtarë (solistë / profesorë), do të vlerësojnë materialin video të paraqitur, dhe përzgjedhjet përfundimtare të fituesve do të bazohen vetëm në regjistrimet videove të paraqitura.
Juria eshte krejtesishte e pavarur dhe ata nuk mund të votojnë për studentët e tyre. Votat e Jurise do të jenë rreptësisht konfidenciale dhe nuk do të ndahen dhe as do të publikohen.

Me dergimin e aplikimit, pjesëmarrësi pranon rregulloren e përgjithshme, kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë së konkursit.

Raundi i parë konsiston në kategori individuale, bazuar në moshën dhe disiplinën e tyre.

Çmimi i parë absolut për kategori përbëhet: 99-100 pikë.

Çmimi i parë: 98-97-96-95 pikë

Çmimi i dytë: 94-93-92-91-90 pikë

Cmimi i tretë: 89-88-87-86-85 pikë

84 - 70 Diploma

Nën 69 pike - Certifikatë pjesëmarrje

Vetëm pjesëmarrësit që marrin 99 ose 100 pikë do të garojnë për Cmimin e Madh.

 

  • Në përfundim të proçesit të aplikimit duhet bërë pagesa prej 1.000 Lekë

Ju lutem në këtë link: https://pjetergaci.al/wp-content/uploads/2020/05/Fature-Arketimi-Konkursi-Pjeter-Gaci-2020.pdf gjeni faturen me të dhënat përkatese.