VENDI DHE ORARET

Vendi dhe oraret e zhvillimit të konkursit sipas specialiteteve dhe kategorive:

Piano / Fizarmonikë

Teatri “Migjeni”

Datë 23 maj
 Ora 11.00 Kategoria A
Ora 16.00 Kategoria B

Datë 24 maj
Ora 9.00 Kategoria  C
Ora 16.00 Kategoria D

Datë 25 maj
Ora 9.00 Kategoria E
Ora 16.00 Kategoria F

Harqe / Kitarë

Shkolla Artistike “Prenkë Jakova”

Datë 23 maj
 Ora 11.00 Kategoria A
Ora 16.00 Kategoria B

Datë 24 maj
Ora 9.00 Kategoria  C
Ora 16.00 Kategoria D

Datë 25 maj
Ora 9.00 Kategoria E
Ora 16.00 Kategoria F

Instrumentet e drunjta dhe të tunxhit / Kanto

Biblioteka “Marin Barleti”​

Datë 24 maj
Ora 9.00 Kategoria  C
Ora 16.00 Kategoria D

Datë 25 maj
Ora 9.00 Kategoria E
Ora 16.00 Kategoria F

Koncerti Final

Teatri “Migjeni”

Datë 26 maj –  Ora 19.00