Kategoritë dhe Disiplinat

KATEGORIA A | 2011-2012-2013

KATEGORIA A | 2011-2012-2013
Harqe/Piano/Kitarë
Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme – Maksimumi 5 minuta

KATEGORIA B | 2009-2010

KATEGORIA B | 2009-2010
Harqe/Piano/Kitarë
Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme – Maksimumi 7 minuta

KATEGORIA C | 2007-2008

KATEGORIA C | 2007-2008
Harqe/Piano/Kitarë
Programi për PIANO - Një kohë sonatë e periudhës klasike dhe një vepër e lirë e një stili të ndryshëm – Maksimumi 10 minuta
Programi për HARQE - Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 10 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 10 minuta

KATEGORIA D | 2005-2006

KATEGORIA D | 2005-2006
Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kitarë
Programi për PIANO - Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 12 minuta
Programi për HARQE - Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 12 minuta
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 12 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 12 minuta

KATEGORIA E | 2003-2004

KATEGORIA E | 2003-2004
Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto/ Kitarë
Programi për PIANO - Një kohë sonate e periudhës klasike dhe një vepër e lirë e një stili të ndryshëm – Maksimumi 15 minuta
Programi për HARQE - Program i lirë, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme. – Maksimumi 15 minuta
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË- Program i lirë – Maksimumi 15 minuta
Programi për KANTO - program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 15 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 15 minuta

KATEGORIA F | 2000-2001-2002

KATEGORIA E | 2000-2001-2002
Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto/ Kitarë
Programi për PIANO - Program i lirë, ku të perfshihet një Etyd nga Chopin, Liszt, Scriabin, Debussy, Rachmaninov, Bartok, Ligeti – Maksimumi 15 minuta
Programi për HARQE - Program i lire, ku për disiplinen e Violinës te perfshihet nje Etyd ose Capriccio nga N. Paganini, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski – Maksimumi 15 minuta
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 15 minuta
Programi për KANTO - Program i lirë. që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme Maksimumi 15 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 15 minuta

KATEGORIA G | 1997-1998-1999

KATEGORIA G | 1997-1998-1999
Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto/ Kitarë
Programi për PIANO - Program i lirë, ku të perfshihet një Etyd nga Chopin, Liszt, Scriabin, Debussy, Rachmaninov, Bartok, Ligeti – Maksimumi 20 minuta
Programi për HARQE - Program i lire, ku për disiplinen e Violinës të përfshihet një Etyd ose Capriccio nga N. Paganini, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski – Maksimumi 20 minuta
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 20 minuta
Programi për KANTO -program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme Maksimumi 20 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 20 minuta

KATEGORIA H | 1994-1995-1996

KATEGORIA H | 1994-1995-1996
Harqe/ Piano/ Instrumenta frymorë/ Kanto/ Kitarë
Programi për HARQE/PIANO - Program i lire, duke përfshirë të paktën dy vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme. – Maksimumi 20 minuta
Programi për INSTRUMENTA FRYMORË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 20 minuta
Programi për KANTO -program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 20 minuta
Programi për KITARË- Program i lirë që përfshin të paktën dy pjesë të periudhës dhe stilit të ndryshme – Maksimumi 20 minuta